Những con số

  • 9 tỷđồng
là số tiền Đồng Tháp đầu tư chống sạt lở sông Tiền