Những con số

  • 14.130 ha
là tổng diện tích thật có của rạn san hô Việt Nam