Những con số

  • 12tỷ đồng
là tổng mức đầu tư cho việc tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu của tỉnh Thừa Thiên-Huế