Những con số

  • 30.200cây xanh
được trồng ở Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia thuộc tỉnh Ninh Bình