Những con số

  • 280tỷ đồng
là số tiền đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Đá Bia tại tỉnh Phú Yên