Những con số

  • 90nghìn
túi thân thiện với môi trường đã được phát miễn phí cho nhân dân Thủ đô Hà Nội trong 5 năm qua