Những con số

  • 13,5tỷ đồng
là số tiền Nhật hỗ trợ Thừa Thiên-Huế thích ứng với thiên tai từ nay đến tháng 7/2016