Những con số

  • 23nghìn
là số cây ngập mặn Thừa Thiên - Huế trồng được để trở thành những lá chắn bảo vệ tự nhiên cho cộng đồng và môi trường sinh thái.