Những con số

  • 684cây thông
3 lá được trồng từ năm 1984 tại tiểu khu 466A xã Đambri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bị đầu độc