Những con số

  • 970nghìn USD
là nguồn tài trợ của cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho Sáng kiến Liên minh Hạ Long - Cát Bà để bảo vệ môi trường