Những con số

  • 100triệu USD
là số tiền do Cộng hòa Liên bang Đức và Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án, lĩnh vực về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.