Những con số

  • 211 tỷ VNĐ
là tổng vốn đầu tư cho Dự án nâng cấp Bảo tàng Quang Trung