Những con số

  • 66 tỷVNĐ
Sử dụng để bảo tồn, tu bổ Phố cổ Đồng Văn gồm: tu sửa 3 khu nhà chợ và 31 ngôi nhà cổ