Những con số

  • 155tỷ đồng
là số tiền TP HCM chi gấp nhằm chống sạt lở địa đạo Củ Chi