Những con số

  • 240tỷ đồng
là số tiền của dự án làm sạch nước Chùa Cầu ở phố cổ Hội An