Những con số

  • 2tỷ đồng
là số tiền TP HCM phải chi trả cho việc chôn rác mỗi ngày