Những con số

  • 4.000 tỷđồng
là số tiền Hà Nội chi phí để xử lý rác mỗi năm