Những con số

  • 35tỷ đồng
là nguồn vốn tỉnh Quảng Nam đầu tư xây kè chống sạt lở bờ biển