Những con số

  • 14tỷ đồng
là tổng nguồn kinh phí mà các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phố đi bộ Huế Nguyễn Đình Chiểu nằm ven bờ sông Hương