Những con số

  • 20triệu USD
là số tiền phục dựng võ đài đấu trường Colosseum, Italy