Những con số

  • 290di sản
đã bị phá hủy trong cuộc nội chiến ở Syria