Những con số

  • 2triệu đồng
là mức xử phạt vi phạm hành chính cho hành vi đổ rác bừa bãi theo Điều 7, Nghị định 167/2013/NĐ-CP