Những con số

  • 14tỷ đồng
là tổng vốn đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử thành cổ Biên Hòa