Những con số

  • 492tỷ đồng
là số tiền TP HCM đầu tư phòng chống triều cường, sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước năm 2014-2015