Những con số

  • 1,04triệu
là lượt khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên-Huế trong 5 tháng đầu năm 2014