Những con số

  • 5612cây xanh
đã được “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” trao cho BQL Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.