Những con số

  • 1962km
Vạn Lý Trường Thành đã biến mất do mưa gió và bị người dân địa phương lấy trộm gạch