Những con số

  • 20 triệu Euro
là kinh phí mà Italy dùng để xây lại mặt sàn cho đấu trường cổ La Mã Coliseum