Những con số

  • 200triệu đồng
/năm, là số tiền 1 doanh nghiệp ủng hộ để cứu Xích Tùng cổ ở Yên Tử