Những con số

  • 20.000USD
là số tiền Vụ cơ sở hạ tầng vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia (DoI) vừa bị phạt vì chặt cây tại khu vực linh thiêng