Những con số

  • 60 tỷVND
là tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án bảo tồn voi tại Đắk Lắk dự kiến triển khai từ nay đến năm 2014.