Tầm nhìn
Thái Nguyên: Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá
08:53, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Theo Báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
08:33, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Cao Bằng: Thực hiện và duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương
08:15, 12 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Thống nhất Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Long An
09:36, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3131/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Long An về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. chi tiết..

Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích
08:47, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được đặt ra trong Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững
09:24, 03 Tháng Chín 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình
09:31, 02 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm, gồm: Địa điểm cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. chi tiết..

Lai Châu: Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quan tâm thực hiện có hiệu quả
15:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được nêu ra tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. chi tiết..

...