Tin tức
Phú Thọ: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ
10:00, 13 Tháng Chín 2021

“Là đất phát tích, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ hiện còn lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa (DSVH), nhất là các DSVH gắn với thời đại Hùng Vương được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp nối nhau. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị các DSVH trên địa bàn đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Phú Thọ là một trong những địa phương có quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Điều đó được thể hiện bằng việc cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp theo từng giai đoạn để tiếp sức cho công tác này, giúp phát huy, nhân lên giá trị, hiệu quả các DSVH truyền thống một cách bền vững, tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Ông Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định. chi tiết..

Bắc Kạn: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
09:53, 13 Tháng Chín 2021

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, công nhận, bảo vệ và phát huy giá trị, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và ý thức tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. chi tiết..

Cao Bằng: Thực hiện và duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương
08:15, 12 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Tuyên Quang: Số hóa danh mục di tích, danh mục di sản văn hóa phi vật thể, danh mục tài liệu, hiện vật
08:45, 11 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, tỉnh Thái Bình
08:52, 10 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3270/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. chi tiết..