Tin tức
Bình Định: Lập quy hoạch di tích lịch sử Địa đạo Gò Quánh
16:44, 16 Tháng Chín 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 14/9 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Địa đạo Gò Quánh (Thị xã Hoài Nhơn). chi tiết..

Hai khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được đưa vào đề cử tại UNESCO
10:53, 15 Tháng Chín 2021

Nếu hai khu dự trữ sinh quyển là Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) được UNESCO công nhận thì Việt Nam sẽ có tổng số 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. chi tiết..

Thái Nguyên: Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá
08:53, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Theo Báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
08:33, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Điện Biên: Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
08:25, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2228/SVHTTDL-DSVH ngày 13/9/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. chi tiết..