Tin tức
Hòa Bình: Nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa
08:57, 05 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa. Việc áp dụng Luật Di sản văn hóa trong công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ đã nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy được giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. chi tiết..

Thống nhất Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Long An
09:36, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3131/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Long An về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. chi tiết..

Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích
08:47, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được đặt ra trong Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững
09:24, 03 Tháng Chín 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình
09:31, 02 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm, gồm: Địa điểm cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. chi tiết..