Tin tức
Hành lang pháp lý quản lý di sản: Đã đến lúc cần cởi bỏ 'tấm áo cũ'
14:30, 04 Tháng Mười 2021

Ủy ban Quốc gia UNESCO sẽ đánh giá lại các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế quản lý để phát huy giá trị di sản trong tình hình mới. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mo Mường
14:28, 04 Tháng Mười 2021

Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dân tộc Mường ở Hòa Bình đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, mo Mường là một loại hình nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc. Các thế hệ người Mường đã bền bỉ lưu giữ, truyền miệng và phát huy giá trị của mo Mường, tạo nên sức sống và sức lan tỏa sâu rộng của di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này. chi tiết..

Bảo vệ di sản, thiết chế văn hóa trước thiên tai
14:52, 03 Tháng Mười 2021

Hệ thống quần thể di sản Huế với đa phần là công trình kiến trúc bằng gỗ và vật liệu truyền thống nên rất dễ bị hư hại bởi tác động của thiên tai. Đảm bảo an toàn cho di sản trong mùa mưa bão luôn là vấn đề được các đơn vị quản lý và chuyên môn tại Huế quan tâm, lưu ý; đặc biệt là đối với nhiều công trình di tích đang bị xuống cấp, chưa có điều kiện để tu bổ, bảo tồn… chi tiết..

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai, thành phố Hà Nội
08:56, 02 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3611/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai, số 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hoá
16:10, 01 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

...