Tầm nhìn
Cần văn bản hướng dẫn chi tiết việc xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất.
05:35, 10 Tháng Tư 2012

Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV tồn lưu tại Việt Nam” do Bộ TN&MT thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vẫn phát sinh nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn riêng biệt và chi tiết. chi tiết..

Duyệt chương trình quốc gia nước sạch nông thôn
09:58, 09 Tháng Tư 2012

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. chi tiết..

Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về luật Biển
09:26, 09 Tháng Tư 2012

Trong chương trình phiên họp bắt đầu từ ngày mai, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án luật Biển Việt Nam. chi tiết..

Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
09:14, 09 Tháng Tư 2012

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. chi tiết..

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don
10:40, 08 Tháng Tư 2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định số 672/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt: “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 - 2020”. chi tiết..

Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn
00:27, 02 Tháng Tư 2012

Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Đông Hà (Quảng Trị) trong hai ngày 4 - 5/4/2012, với nội dung trọng tâm là bảo tồn sao la. Đây là hoạt động khoa học thường kỳ do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương tổ chức. chi tiết..

500 tỷ đồng phát triển công nghệ sinh học trong thủy sản.
06:10, 01 Tháng Tư 2012

Bộ Thuỷ sản dự kiến sẽ dành khoảng 500 tỷ đồng để triển khai đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020. chi tiết..

Công bố chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
00:24, 01 Tháng Tư 2012

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu” và “Kịch bản biển đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”. chi tiết..