Tầm nhìn
Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Lăng Lê Văn Duyệt, TP. Hồ Chí Minh
16:46, 10 Tháng Hai 2020

(DSX)- Ngày 10/2, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 489/BVHTTDL-DSVH gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục dựng cổng và tôn tạo hàng rào di tích Lăng Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. chi tiết..

Bảo vệ nguyên trạng các di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê
16:32, 10 Tháng Hai 2020

(DSX)- Đó là một trong những quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành. chi tiết..

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL tại Hải Phòng
14:05, 06 Tháng Hai 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL sẽ tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tại thành phố Hải Phòng năm 2020. chi tiết..

Thanh Hóa: Xếp hạng thêm 7 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
16:25, 03 Tháng Hai 2020

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc xếp hạng thêm 7 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. chi tiết..

Thêm 11 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
16:28, 01 Tháng Hai 2020

(DSX)- Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định về việc công bố thêm 11 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
14:16, 01 Tháng Hai 2020

(DSX)- Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người và 50 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích (1969-2019). chi tiết..

Thăm dò khảo cổ tại di tích Gò Me - Gò Sành, tỉnh An Giang
09:16, 11 Tháng Mười Hai 2019

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4380/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Gò Me - Gò Sành thuộc khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. chi tiết..

Quảng Nam: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi
09:04, 10 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025. chi tiết..