Tầm nhìn
Tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai)
00:59, 04 Tháng Bảy 2020

(DSX) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. chi tiết..

Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam được cho phép lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
00:42, 04 Tháng Bảy 2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang), trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. chi tiết..

Hà Nội: Tìm thấy nhiều hiện vật quý thuộc văn hóa Đông Sơn
15:42, 02 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Sau hơn một tháng tiến hành đợt khai quật khảo cổ học lần thứ 10, tại di chỉ Vườn Chuối (thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tìm thấy nhiều hiện vật quý thuộc văn hóa Đông Sơn. chi tiết..

Bắc Ninh hiện có 45 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê
15:28, 02 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ khoa học cho 45 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT). chi tiết..

Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16:03, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Sở VHTTDL Bắc Ninh vừa có báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Thông tư 04/2010-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. chi tiết..

Đồng Nai thực hiện tốt công tác quản lý các di dích, lễ hội
00:13, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các lễ hội trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo và quản lý khá chặt chẽ, có sự phối hợp liên ngành, các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh chi tiết..

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
00:02, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Phú Thọ: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương
14:24, 28 Tháng Sáu 2020

(DSX)- Là vùng đất có nền văn hóa lâu đời với hệ thống di sản văn hóa phong phú, Phú Thọ trong những năm qua đã và đang thực hiện hiệu quả công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia. chi tiết..