Tầm nhìn
Bắc Kạn: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025
09:26, 12 Tháng Tám 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định 1489/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam,giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Xây dựng mới Gác chuông di tích chùa Bích Động, tỉnh Ninh Bình
16:28, 11 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 10/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2834/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bích Động thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. chi tiết..

Quảng Nam: Thêm 05 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh
13:59, 10 Tháng Tám 2021

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 09/8 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 5 di tích. chi tiết..

Tiếp tục kiểm tra rà soát các di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08:25, 06 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đặt ra trong tháng 8/2021. chi tiết..

Thái Nguyên: Hoàn thiện Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
08:47, 05 Tháng Tám 2021

(DSX) -Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên. chi tiết..

Bắc Giang: Thỏa thuận Dự án; Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đồng Điều
08:40, 05 Tháng Tám 2021

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 962/SVHTTDL-QLDSVH về việc thỏa thuận Dự án; Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đền Hưng Thịnh, tỉnh Nam Định
15:04, 03 Tháng Tám 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2728/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Hưng Thịnh thuộc xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. chi tiết..

Bình Định: Đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
13:32, 03 Tháng Tám 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 4662/UBND ngày 2/8 gửi Bộ VHTTDL về việc đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..