Tầm nhìn
Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Tự, TP Hà Nội
08:58, 22 Tháng Tám 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2999/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Hà Tĩnh đề nghị công nhận chuông chùa Rối là bảo vật quốc gia
09:11, 21 Tháng Tám 2021

(DSX)- Trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xem xét, lựa chọn hiện vật chuông chùa Rối để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2021. chi tiết..

Lào Cai: Tiếp tục triển khai công tác quản lý về danh thắng, di tích
09:55, 20 Tháng Tám 2021

(DSX) – Trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hoá, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Bắc Giang: Triển khai kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn vào tháng 9
15:48, 19 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 9. chi tiết..

Xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát huy di sản văn hóa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
09:08, 17 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, do Bộ VHTTDL ban hành ngày 16/8/2021. chi tiết..

Lai Châu: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2021
09:30, 13 Tháng Tám 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 9 năm 2021. chi tiết..

Tôn tạo kè bờ hồ Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
16:25, 12 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 11/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2853/BVTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc thẩm định Dự án kè bờ hồ thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. chi tiết..

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
09:58, 12 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..