Tầm nhìn
Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích
08:47, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được đặt ra trong Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững
09:24, 03 Tháng Chín 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình
09:31, 02 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 02 địa điểm, gồm: Địa điểm cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. chi tiết..

Lai Châu: Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được quan tâm thực hiện có hiệu quả
15:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được nêu ra tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. chi tiết..

Thái Nguyên: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản
11:06, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao, tỉnh Thanh Hóa
09:39, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2373/QÐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại Khu vực phía Nam và phía Đông của di tích Bia chùa Cao thuộc thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. chi tiết..

Bắc Kạn: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá
09:36, 31 Tháng Tám 2021

(DSX)- Trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Qua đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. chi tiết..

Lạng Sơn: Bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa
09:22, 29 Tháng Tám 2021

(DSX)- Ngày 28/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..