Tầm nhìn
Thái Nguyên: Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá
08:53, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Theo Báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
08:33, 14 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Cao Bằng: Thực hiện và duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích tại các địa phương
08:15, 12 Tháng Chín 2021

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã có Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, tỉnh Thái Bình
08:52, 10 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3270/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. chi tiết..

Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long
08:56, 09 Tháng Chín 2021

(DSX)- Ngày 9/9, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3268/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc di tích lăng vua Gia Long. chi tiết..

Đà Nẵng: Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo
10:57, 08 Tháng Chín 2021

Kể từ khi TP Đà Nẵng ban hành Đề án Bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, nhiều di tích văn hóa không chỉ được đầu tư trùng tu mà số lượng di tích cấp quốc gia và cấp thành phố cũng được tăng lên. chi tiết..

Bình Định: Đầu tư công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít
10:03, 05 Tháng Chín 2021

(DXS) - UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước). chi tiết..

Thống nhất Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Long An
09:36, 04 Tháng Chín 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3131/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Long An về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. chi tiết..