Tầm nhìn
Trùng tu phần lõi Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn theo nguyên tắc bảo tồn nguyên vẹn nhất các giá trị cổ xưa
16:11, 28 Tháng Tư 2020

(DSX)- Theo tin từ Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, các chuyên gia tới từ Ấn Độ và Việt Nam sẽ tiến hành việc trùng tu các chi tiết của các tháp A1, A8, A10, A11, A12 và A13 thuộc vùng lõi Di sản Văn hóa Mỹ Sơn một cách thận trọng theo nguyên tắc bảo tồn nguyên vẹn tốt nhất có thể các giá trị cổ xưa của Di sản. chi tiết..

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ
14:43, 27 Tháng Tư 2020

(DSX) - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1.5; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ tại di tích cách mạng Nhà và Hầm D67. chi tiết..

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tốt đẹp cho nhân dân
11:00, 26 Tháng Tư 2020

(DSX)- Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (Chỉ thị 41) đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong trong công tác lãnh đạo, định hướng cho các cấp chính quyền triển khai hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. chi tiết..

Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số
10:36, 25 Tháng Tư 2020

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. chi tiết..

Nam Định: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp
09:15, 24 Tháng Tư 2020

(DSX) - Trong những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh người có công với dân, với nước, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. chi tiết..

Bộ VHTTDL thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
10:28, 23 Tháng Tư 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1519/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Dự án). chi tiết..

Nghệ An: Phê duyệt danh mục các di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2020
16:22, 15 Tháng Tư 2020

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục 11 di tích được lập hồ sơ xếp hạng năm 2020. chi tiết..

Bộ VHTTDL thống nhất nội dung Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Hoàng Thành Thăng Long
16:11, 14 Tháng Tư 2020

(DSX)- Ngày 13/4, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1422/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội, cho ý kiến về Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. chi tiết..