Tầm nhìn
Quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, TP Thái Nguyên
15:59, 10 Tháng Sáu 2022

(DSx)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2009/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. chi tiết..

Khai quật khảo cổ 400m2 tại địa điểm dấu tích kiến trúc chùa Vân Mộng, tỉnh Hà Nam
15:05, 10 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm dấu tích kiến trúc chùa Vân Mộng thuộc xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. chi tiết..

Bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ, thành phần kiến trúc của di tích đình Phương Châu
14:39, 10 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2004/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Cà Mau: Phân cấp quản lý các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn
10:55, 10 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Ngày 9/6, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND phân cấp quản lý các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Hậu Xá 1 và Hậu Xá 2, tỉnh Quảng Nam
16:21, 07 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Ngày 7/6, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1310/QĐ-BVHTTDL, cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khai quật khảo cổ tại di tích Hậu Xá 1 và Hậu Xá 2 thuộc phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. chi tiết..

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc báo cáo công tác quản lý di sản 6 tháng đầu năm 2022
15:39, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Sáu tháng đầu năm 2022, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, các lĩnh vực do ngành quản lý đạt được những kết quả nổi bật. chi tiết..

Cần cơ chế đồng bộ trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
09:53, 06 Tháng Sáu 2022

Hiện trạng nhiều di tích, di sản tại các địa phương đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi việc trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí từ ngân sách hạn chế, đã được đề cập tại diễn đàn Quốc hội cuối tuần qua. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, TP Hà Nội
09:49, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1909/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. chi tiết..