Tầm nhìn
Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
16:48, 12 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết..

Sơn La: Tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh
15:46, 11 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. chi tiết..

Lai Châu: Đặt mục tiêu có 70% di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo đến năm 2030
15:34, 07 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó có các nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản. chi tiết..

Sẽ hỗ trợ để tiếp tục tu bổ, tôn tạo di tích Ngục Đăk Glei
15:49, 05 Tháng Bảy 2022

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum với cử tri xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum) mới đây. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2022
15:46, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 251 câu lạc bộ, với hơn 3.057 thành viên tham gia. Đã tổ chức 31 lớp tập huấn về Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp từ tỉnh đến cơ sở và tại các khu, điểm du lịch thu hút trên 1.500 học viên tham gia. chi tiết..

Yên Bái: Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý di sản 6 tháng đầu năm
09:12, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực Ngành quản lý 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó, công tác quản lý di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Quảng Ninh: Bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể, khôi phục các loại hình văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển du lịch
11:23, 28 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Thời gian quan, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. chi tiết..

Đồng Nai báo cáo lĩnh vực di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022
16:24, 27 Tháng Sáu 2022

(DSX) - 6 tháng đầu năm 2022, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai mở cửa đón khách tham thường xuyên, số lượng khách tham quan trong tháng là 4.500 lượt người. chi tiết..