Tầm nhìn
Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
09:28, 02 Tháng Tám 2022

(DSX)- Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiêu biểu, các công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Hương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
09:24, 01 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2542/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Hương, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Hội An - Từ thành phố di sản tới thành phố sáng tạo
15:58, 29 Tháng Bảy 2022

Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đang triển khai xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lựa chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian để ứng cử, Hội An có nhiều cơ hội để UNESCO đưa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo. chi tiết..

Lễ hội Khai hạ và Tri thức lịch Tre của người Mường trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
15:05, 29 Tháng Bảy 2022

(DSX) – Lễ hội Khai hạ và Tri thức Lịch Đoi (Lịch Tre) của người Mường (Hòa Bình) đã chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân xứ Mường trên mảnh đất Hòa Bình. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
16:47, 26 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở tiếp tục tham mưu Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. chi tiết..

Bình Phước báo cáo hoạt động Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
17:11, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Công tác nghiệp vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê trưng bày, giáo dục, truyền thông của Bảo tàng đã đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu trưng bày được công chúng đón nhận và đánh giá cao. chi tiết..

Đồng Nai báo cáo lĩnh vực di sản văn hóa tháng 7/2022
16:48, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Sở đã tiến hành kiểm kê hiện vật đình Hưng Phú, đình Phước Lư, đình Thành Hưng; Mở cửa bảo tàng và di tích đón khách tham quan, Số lượng khách tham quan trong tháng 5.300 lượt người. chi tiết..

Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
21:59, 21 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Theo Sở VHTT Bà Rịa – Vũng Tàu, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, quan tâm đầu tư, quản lý. chi tiết..