Tầm nhìn
Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
08:59, 19 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Bình Phước báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa
16:12, 16 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Bình Phước đã tổ chức thành công Lễ công bố 02 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: “Lễ hội Miếu Bà Rá, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước”; “Lễ hội Dua Tpeng (Phá bàu) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước” chi tiết..

Bình Dương triển khai công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng cuối năm 2021
16:36, 15 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Trên lĩnh vực di sản văn hóa, Sở VHTTDL Bình Phước đã xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" chi tiết..

Trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh, tỉnh Quảng Nam
15:23, 15 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 15/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2468/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. chi tiết..

Đà Nẵng: Tu bổ, phục hồi nhiều di tích văn hóa, lịch sử
15:18, 15 Tháng Bảy 2021

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, đơn vị đã chọn được nhà thầu bảo tồn, tu bổ, phục hồi đình Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để khẩn trương chống xuống cấp và góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. chi tiết..

Thẩm định 03 dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15:16, 15 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Ngày 15/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2469/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định 03 Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. chi tiết..

Tu sửa cấp thiết 03 tòa Thái miếu thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh
14:56, 13 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2384/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết 03 tòa Thái miếu thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. chi tiết..

Tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu
09:57, 12 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trong tháng 8 năm 2021. chi tiết..