Tầm nhìn
Bộ VHTTDL cho ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Thế Trụ, TP Hà Nội
09:28, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 17/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3079/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Quảng Ngãi: Trùng tu, tôn tạo Di tích quốc gia Mộ và nhà thờ Trần Cẩm
08:06, 18 Tháng Tám 2022

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Mộ và Nhà thờ Trần Cẩm. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 8/2022
16:45, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Sở VHTTDL Tây Ninh tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. chi tiết..

Tu bổ di tích đình Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
15:40, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 17/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3081/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Long Khánh, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. chi tiết..

Cải tạo nâng cấp các hạng mục di tích quốc gia Khu lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh
16:35, 16 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3049/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khuôn viên Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. chi tiết..

Khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung và địa điểm Bảo Đài
15:59, 16 Tháng Tám 2022

(DSX)- Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 25/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung, phường Phương Đông và địa điểm Bảo Đài, phường Vàng Danh thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. chi tiết..

Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16:52, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đồng Tháp hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp. chi tiết..

Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14:38, 14 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. chi tiết..