Tầm nhìn
Hải Dương: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh
15:46, 01 Tháng Chín 2022

(DSX)- Công tác bảo vệ, bảo quản các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương luôn tuân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16:43, 30 Tháng Tám 2022

(DSX) - Tại Bắc Ninh, các di tích lịch sử văn hóa có bảo vật quốc gia được quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tu bổ chống xuống cấp, những cơ sở đều có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hiện vật. chi tiết..

Bình Định: Cần sớm phát huy giá trị phế tích Châu Thành
15:16, 30 Tháng Tám 2022

Từ năm 2020 đến 2022, sau 3 lần khai quật khảo cổ tại phế tích Châu Thành, ở phường Nhơn Thành, TX An Nhơn, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều kiến trúc, hiện vật rất độc đáo. Do vậy, các nhà khoa học đề xuất tỉnh Bình Định cần sớm có những động thái bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của phế tích này. chi tiết..

Đồng Tháp tăng cường bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá giai đoạn 2022 – 2025
16:47, 29 Tháng Tám 2022

(DSx)- Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phục vụ giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương chi tiết..

Thanh Hóa: Bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ môi trường du lịch tại di tích Bà Triệu
16:13, 26 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện của Đề án “Đổi mới công tác quản lý, khai thác, phát triển du lịch tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2030”. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Xuân
11:21, 25 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 25/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3219/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Quảng bá rộng rãi những thành tựu của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy di sản thế giới
08:56, 25 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 16/11/1972, tại kỳ họp lần thứ 17 diễn ra ở Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Việt Nam chính thức phê chuẩn tham gia Công ước từ ngày 19/10/1987. chi tiết..

Quảng Ngãi: Đề nghị cấp giấy phép thăm dò khảo cổ tại di tích kiến trúc Thành Châu Sa
16:30, 24 Tháng Tám 2022

(DSX) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 1437/SVHTTDL-QLVH ngày 23/08/2022 gửi Bộ VHTTDL về việc đề nghị cấp giấy phép thăm dò khảo cổ tại di tích kiến trúc Thành Châu Sa. chi tiết..