Tầm nhìn
Ngày hội của tinh thần đại đoàn kết và tôn vinh di sản văn hóa
17:02, 17 Tháng Mười Một 2016

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam những năm qua đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết lẫn nhau, bồi đắp và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. chi tiết..

Tọa đàm về bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống Khu phố cổ Hà Nội
11:28, 10 Tháng Mười Một 2016

Ngày 9/11, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống khu phố cổ Hà Nội – khó khăn và giải pháp”. chi tiết..

Để mùa hoa dã quỳ Ba Vì không có rác
13:28, 09 Tháng Mười Một 2016

(DSX)-Để đánh giá các chỉ tiêu về các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan, nét đẹp của thiên nhiên thuộc Nhóm các chỉ tiêu giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiết tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia thực sự cần thiết. chi tiết..

Tượng A Di Đà - Bảo tượng quý giá trong kho tàng di sản Việt Nam
09:28, 08 Tháng Mười Một 2016

Không chỉ là một hiện vật tôn giáo mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, tượng Phật A Di Đà thời Lý được coi là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, một bảo tượng vô cùng quý giá trong kho tàng di sản Việt Nam. chi tiết..

Đừng để đánh mất di sản
08:55, 08 Tháng Mười Một 2016

(Disanxanh)- Hiện nay nhiều di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn đang bị mai một. Mặc dù Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh đã được triển khai từ năm 2013. chi tiết..

Đưa mỹ thuật từ di sản đến đương đại
10:40, 31 Tháng Mười 2016

(Disanxanh) - Triển lãm do Hội Quán Di Sản và Circle Group tổ chức dưới sự phối hợp và bảo trợ của Hội sử học Việt Nam, Liên hiệp Club Unesco Hà Nội với mong muốn giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng hàm chứa giá trị văn hóa, nhằm tôn giá trị tinh thần, tự hào về những di sản của tiền nhân để lại. chi tiết..

Lập hồ sơ trình UNESCO công nhận xòe Thái là di sản thế giới
17:30, 27 Tháng Mười 2016

(Disanxanh) - Tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. chi tiết..

Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường từ cấp xã ngay trong năm 2016
14:28, 26 Tháng Mười 2016

(Disanxanh) - Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/8/2016, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể,từ ngày 10/10/2016, UBND cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường, trước ngày 15/12 hàng năm. chi tiết..