Tầm nhìn
Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025
16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 chi tiết..

Nam Định: Bổ sung 03 di tích vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa
16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa tỉnh. chi tiết..

Kiên Giang mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải
16:25, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông còn góp phần đưa lễ hội trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh. chi tiết..

Đắk Lắk thêm 02 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
15:02, 10 Tháng Tám 2022

(DSX) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban các Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk có 02 di sản phi vật thể được đưa vào danh mục là Ngữ văn dân gian “Lời nói vần của người Êđê” (huyện Cư M’gar) và Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ mừng thọ của người M’nông” (huyện Lắk). chi tiết..

Bổ sung thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
17:30, 09 Tháng Tám 2022

(DSX)- Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Ngữ văn dân gian. chi tiết..

Ứng xử với di tích quốc gia đặc biệt
09:40, 09 Tháng Tám 2022

Các di tích quốc gia đặc biệt sau khi được xếp hạng luôn xem là các điểm đến, điểm nhấn văn hóa, lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, đằng sau những danh hiệu là vô số áp lực cho các đơn vị quản lý trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. chi tiết..

Điện Biên: Đặt mục tiêu đến năm 2023 có 16 DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
14:31, 08 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2023 lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lạc Viên, thành phố Hải Phòng
12:09, 06 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 05/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2911/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Lạc Viên, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. chi tiết..